नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय रुपन्देही
रुपन्देही

न्यूनतम मूल्याङ्कन (२०७६/७७) / न्यूनतम मूल्याङ्कन (२०७६/७७)

आ.ब   २०७६/७७  को. न्यूनतम मूल्याङ्क 

 


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)